Oprichting

Januari 2015
Jorick de Haan is oprichter en eigenaar van Voetbalschool Jorick de Haan. Het initiatief voor deze voetbalschool is ontstaan vlak voor de zomerstop van 2014. In de zomer van 2014 deelde oprichter Jorick de Haan zijn idee om een voetbalschool te starten met voorzitter Dick Jager van VV Gorecht. Na een eerste gesprek is duidelijk geworden dat de plannen beslist een vervolg zouden moeten krijgen.

Gorecht begeleidt Jorick bij het zetten van de eerste stappen van de voetbalschool en ondersteunt hem zoveel mogelijk. Jorick is VV Gorecht dankbaar dat hem deze kans wordt geboden.
Eind november 2014 is afgesproken dat Jorick de Haan tot aan de zomer van 2015 een pilotproject uitvoert wat in die zomer zal worden geëvalueerd. Deze voetbalschool staat qua organisatie, financiën en aansprakelijkheid geheel los van VV Gorecht.

De intentie is dat Jorick de Haan na de zomer van 2015 zelfstandig deze voetbalschool gaat runnen, of als franchise van een grotere onderneming verder gaat.

Juni 2015
Na een geslaagd pilotproject zullen ook na de zomer verschillende cursussen worden aangeboden.

Sport is iets bijzonder waardevols voor de ontwikkeling van kinderen, maar tegelijk iets wat nog veel te weinig op waarde wordt geschat.
Nederland kent een unieke verenigingsstructuur, maar met drie uren in de week sporten haalt geen enkele sporter er uit wat er inzit.

Jorick wil kinderen allereerst beter leren bewegen, hetgeen een voorwaarde is om kinderen beter te leren sporten. In het verlengde daarvan wil hij kinderen beter leren voetballen. Voetbal is al jaren één van de meest populaire sporten bij de jongens/mannen. Bij de meisjes/vrouwen is het op dit moment de snelst groeiende sport. Ook wil hij een leersituatie creëren waarin kinderen zelf leren gaan leren nadenken over hun ontwikkeling. Hierdoor kunnen ze, ook naast de wekelijkse training bij deze voetbalschool, bij hun eigen team en in hun vrije tijd aan de slag met nieuwe uitdagingen en de verbeterpunten die ze meekrijgen met oog op hun ontwikkeling.

Jorick heeft op zijn 21ste de bachelor Sportgezondheid & Management aan het Hanze Instituut voor Sportstudies afgerond en heeft in het seizoen 2013-2014 zijn Trainer/Coach II (UEFA B) diploma gehaald. In 2011 heeft hij de Techniek Training Module van de Rene Meulensteen Academy (RMA) gevolgd en is hij zijn eigen visie op techniektraining verder gaan ontwikkelen. Jorick heeft ondanks zijn jonge leeftijd ervaring met alle zes leeftijdsgroepen in de jeugd en is dit seizoen ondanks zijn jonge leeftijd assistent trainer van 1e Klasser Gorecht 1. Ambities als hoofdtrainer heeft hij nog niet, omdat zijn passie voor jeugdvoetbal hem wekelijks veel voldoening geeft.