Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring.

29 juni 2018

Als je je aanmeldt via het digitale aanmeldingsformulier op de website van Voetbalschool Jorick de Haan, dan laat je gegevens bij ons achter. We laten geen cookies op je computer achter.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Voetbalschool Jorick de Haan kan verzamelen, waarom wij dat doen en wat wij met die gegevens kunnen doen. Deze verklaring gaat over onze eigen website en is dus alleen van toepassing voor degene die zich aanmeldt voor een cursus, niet voor bezoekers.

Wanneer je iets via de webshop koopt, verwijzen wij je naar de privacyverklaring van EM Sporting. (https://www.emsporting.nl/privacyverklaring-em-sporting).

Hoe komen wij aan je gegevens?
Je laat gegevens bij ons achter als je je aanmeldt via het digitale aanmeldingsformulier op de website.

Wat doen wij met jouw gegevens?
– Wij delen jouw kind in bij de juiste trainingsgroep.
– Wij zien waar onze deelnemers vandaan komen.
– Wij nemen contact op als Voetbalschool Jorick de Haan gerelateerde vragen, opmerkingen en nieuwsberichten heeft, ook als de cursus afgelopen is.

Wij bewaren deze gegevens zolang we denken dat het nodig is of totdat jij aangeeft niet meer op de hoogte gehouden te willen worden.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?
Wij zorgen dat wij de nieuwste updates van onze software en virusscanner bezitten.

Met wie deelt Voetbalschool Jorick de Haan je gegevens?
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens. Wij zullen ze natuurlijk nooit verkopen aan andere partijen. In het kader van veiligheid, delen wij de contactgegevens met de trainers, zodat zij in bepaalde situaties ouders/verzorgers van minderjarigen kunnen informeren. Wat betreft informatievoorziening kan uw mailadres zichtbaar zijn voor andere deelnemers en trainers.
Wanneer een andere partij ons vraagt om persoonsgegevens van deelnemers te delen ten gunste van sportstimulering, dan vragen wij altijd eerst toestemming om deze gegevens te delen.

Beeldmateriaal
Sfeerimpressies tijdens de training zijn een mooi middel om te laten zien hoe een training gaat en hoeveel plezier kinderen hebben. Beeldmateriaal is een geschikt middel om dit te laten zien. Ook zal er een groepsfoto kunnen worden gemaakt. Dit beeldmateriaal komt op de website en Facebookpagina terecht.
Wanneer u uw kind aanmeldt voor een cursus, gaat u ermee akkoord dat er foto’s gemaakt worden en dat deze op onze website en Facebook terecht komen. Deze foto’s kunnen op verzoek te allen tijde worden verwijderd of geblurred, maar in het beginsel gaat elke deelnemer ermee akkoord dat er foto’s worden gemaakt en gepubliceerd. Natuurlijk komt het kind niet op de foto als hij/zij dit zelf niet wil.
Als de groepsfoto is gemaakt zal deze op de website terecht komen en worden gedeeld met de andere deelnemers. Het is daarom belangrijk dat u afstemt met uw kind of hij wel of niet op de foto mag.
Indien u uw kind geen deel uit wil laten maken van het beeldmateriaal kunt u dit telefonisch en/of per mail aangeven.

Jonger dan 16 jaar?
Als jij jonger dan 16 jaar bent, dan mag jij alleen toestemming geven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens met toestemming van één van jouw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat jouw ouder(s) of jouw voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die jij bij ons achterlaat: zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van jouw gegevens.

Inzicht in jouw gegevens?
Jij kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Voetbalschool Jorick de Haan over jou heeft. Jij kunt ook vragen om de gegevens aan te passen als deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens
Voor vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring kun jij altijd contact opnemen via telefoon en mail.

Websites van derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website (in de toekomst) via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen privacyverklaring
Voetbalschool Jorick de Haan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Daarom adviseren wij iedereen om deze verklaring regelmatig na te kijken. De meest actuele versie staat altijd op de website.